LOGISTYKA I TRANSPORT

   Wyjątkowość działalności naszej firmy polega na szybkiej i pilnej dostawie towarów oraz najszybszych ekspresowych usługach transportu ładunków, od drzwi do drzwi,

  Dostarczamy drewniane wanny z hydromasażem, sauny i kempingi z Litwy => do Polski, Czech, Austrii, Włoch, Szwajcarii, Belgii, Francji, Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Liechtensteinu, Luksemburga, Węgier, Słowenii, Słowacji, Norwegii => z powrotem, do litewskich i łotewskich firm i osób, przesyłaj ładunki do klientów zewnętrznych. Odbieramy i dostarczamy częściowe ładunki od drzwi do drzwi. Świadczymy usługi transportu ekspresowego. Dostarczamy wszystkie produkty do naszego nabywcy, transport firmowy, bez przeładunku i są ubezpieczone podczas transportu.

  Wszystkie przesyłki towarowe są przeprowadzane zgodnie z „Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów” (CMR) i podpisane protokołem sporządzonym w Genewie w dniu 19 maja 1956 r.

  Niniejsza konwencja ma zastosowanie do każdej umowy przewozu drogowego rzeczy w pojazdach, niezależnie od miejsca zamieszkania i obywatelstwa stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki i miejsce przewidziane dla dostawy, zgodnie z ich oznaczeniem w umowie , znajduje się w dwóch różnych krajach, z których co najmniej jeden jest umawiającym się krajem.

Skontaktuj się z nami!