Logistikk og Transport

     Alle lastforsendelser utføres i henhold til CMR-konvensjonen. Basert på CMR-konvensjonen har den internasjonale vegtransportunionen (IRU – International Road Transport Union) utarbeidet et fraktbrevformular. Fraktbrevet har 18 felt og dekker den obligatoriske informasjonen som et internasjonalt bilfraktbrev skal ha. Hoveddokumentet for godstransport er CMR. Forsenderens og mottakerens forpliktelser er beskrevet i denne konvensjonen.

     Badstue og Camping leveringen skjer generelt ved hjelp av en stor lastebil eller en lastebil med plan. Kunden må sørge for at slike forsendelsesmåter er akseptable. Sjåførene vil være hjelpsomme og, (dersom det er mulig), vil bidra til å laste av varer og bære dem til det siste bestemmelsesstedet. Generelt under CMR-konvensjonen er derimot avlasting av varer på kundens risiko og ansvar. Dersom dette ikke er mulig, må kunden ordne en gaffeltruck eller en kran ved lossing av badstue.

     Hvis det er noen kjente problemer med tanke på tilgang til området, er kunden ansvarlig for å informere oss før varene forlater vår fabrikk. Dersom kunden unnlater å gjøre dette, vil kunden holdes ansvarlig for fraktproblemer forårsaket av disse hindringene.

    Pakken er selgers ansvar til lastebilen ankommer kundens adresse. Under transport, er varer forsikret av CMR forsikring (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Roa, Når pakken er levert til kunden, blir den kundens risiko og ansvar, ansvar og selgeren vil ikke holdes ansvarlig for tap eller ødeleggelse.

Kontakt oss!