Apie mus » PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.

    Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (sutartis) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Prekių įsigijimo sutartys sudaromos , laikantis INCOTERMS sąlygų , kurias nustatė Tarptautiniai prekybos rūmai (International Chamber of Commerce, ICC).

    Sutartis laikoma sudaryta, kai pirkėjas e-parduotuvėje išsirinkes prekę už ją apmoka dalį (nustatytą 50%) arba visą kainą , kitu atveju Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti individualią pirkimo-pardavimo sutartį.

3. Pirkėjo duomenų apsauga.

Bet kokiai informacijai, susijusi su asmens duomenimis, kuri yra užregistruojama E-parduotuvėje yra renkama tam, kad:

 - Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.

 - Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

 - Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

 - Gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu arba telefonu apie E-parduotuvės naujienas ir pasiūlymus.

4.Pirkėjo teisės

   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje, šių taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su E-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

Prekių grąžinimo teise. Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, bei nėra sugadinta originali prekės pakuotė.

Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas transportavimo išlaidas.

Grąžinant prekę būtina pateikti Prašymą nurodant detalią užsakymo informaciją ir įsigijimo dokumentą. Turi būti supakuota, atitikti transportavimo būdui ir priemonei.

Prašyme būtina nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

Pirkėjas grąžindamas prekę, prisijima atsakomybę už saugų atvykimą iki Agrosiją MB sandėlio Sodų g. 2 Vėžaičiai LT-96216Klaipėdos rajonas,  Lietuva. Gražinamos prekės priimamos darbo metu (Pr - Pnktd: 8:00 - 17:00) arba susitarus individualiai.

5. Pirkėjo įsipareigojimai. 

   Pirkėjas įsigydamas prekes privalo už jas sumokėti ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
Pasikeitus Pirkėjo užsakymo formoje pateiktiems duomenims, jis privalo juos atnaujinti. Užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo adresą ,bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis , ar abribojimus.

6. Pardavėjo  teisės.

   Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės E-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar nesilaiko savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant, be perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis  E-parduotuve.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, iki užsakymo priėmimo ir apmokėjimo , keisti E-parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. 
Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, gavęs sąskaitą apmokėjimui jos neapmoka per 3 (tris) darbo dienas.
Pardavėjas, iškilus neaiškumams, dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytai komunikavimo būdais, vėliausiai kitą darbo dieną, nuo užsakymo pateikimo dienos.  Prekių pristatymo terminas, šiuo atveju pradedamas skaičiuoti, nuo informacijos patikslinimo su Pirkėju dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 5 (penkias) darbo dienas.

Pardavėjas turi teisę pratęsti prekės pristatymo terminą, jei tai atsitinka , dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. gamintojas neturi tam tikrų gamybai reikalingų prekių sandėlyje, transporto kompanijos vėlavimas pristatyti prekę). Apie tai nedelsiant , komunikavimo priemonėmis arba el. paštu informuojamas Pirkėjas.

Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.

7. Pardavėjas įsipareigoja

   Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir E-arduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis    E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
     Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas bei apmokėtas prekes jo nurodytu adresu.Visi tarptautiniai krovinių (prekių) pervežimai vykdomi pagal CMR konvenciją pasirašytą Ženevoje 1956-05-19 dieną anglų ir prancūzų kalbomis, abiem tekstams turint vienodą galią.

    Ši Konvencija taikoma kelių transporto priemonėmis vežamo krovinio už užmokestį sutarčiai, kai krovinio siuntėjas ir gavėjas yra skirtingų šalių teritorijose ir kai bent viena iš jų yra Konvencijos narė. Ši Konvencija taikoma nepriklausomai nuo sutartį pasirašančių šalių gyvenamosios vietos ir tautybės. Ši Konvencija taip pat taikoma valstybės ir vyriausybės įstaigų bei organizacijų vykdomiems vežimams, jei jie priskiriami šioje Konvencijoje numatytiems atvejams.      Susitariančios Šalys uždraudė atskirais susitarimais tarp dviejų ar daugiau Susitariančių Šalių keisti šią Konvenciją, išskyrus susitarimus jos netaikyti pasienio vežimams arba leisti naudoti važtaraščius, nurodančius nuosavybės teisę į krovinį, vežamą tik šių šalių teritorijose. Visi susitarimai prieštaraujantys šiai konvencijai yra negaliojantys

   Jeigu Pardavėjas, dėl nenugalimų aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, tuo atveju įsipareigoja pasiūlyti analogišką, kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę į pirkėjo užsakytą prekę.

   Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

8. Kitos sąlygos

   Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų teisė. 

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Klientų duomenų privatumas yra ir visada buvo vienas svarbiausių mūsų kasdienio bendradarbiavimo su pirkėjais aspektų. Mes vertiname klientų pasitikėjimą, o jų asmens duomenų saugumas yra labai svarbi sąlyga šiam pasitikėjimui išlaikyti. ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tai įrankis mums peržiūrėti ir iš naujo įvertinti kliento asmens duomenų apsaugą mūsų įmonėje ir užtikrinti jų saugumą.

Susisiekite su mumis!